UA-209797683-2
Psikoteknik Değerlendirme Raporu Nasıl Alınır ?

Psikoteknik raporu Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilerek ruhsatlandırılmış merkezlerden alınır.Sürücü kursları, src kursları ve hastaneler psikoteknik raporu vermeye yetkili değillerdir.

Sürücüler psikoteknik raporu almak üzere bir yetkili merkeze başvurarak en az 1 saatlik bir dizi teste girerler.Bu testler bilgisayar destekli test sistemleriyle ve yetkili psikologlarca uygulanır.Testlerde sürücülerin genel olarak refleksleri, görme duyma duyuları, muhakeme yetenekleri, görsel algı yetenekleri, koordinasyon becerileri, el ve ayaklarını kullanma becerileri, sağdan ve soldan geçen nesneleri farkedebilme  yetenekleri, tepki zamanları ve tepki kalitesi, hız mesafe tahmini, çarpışma zamanı tahmini gibi yetenekleri ölçen bir dizi teste tabi tutulurlar.Bu testler sonunda kişilere yaş, eğitim gibi faktörlerde dikkate alınarak yeterlilikleri belirlenir ve raporlanır.Sürücüler belirli bir başarı çıtasının altında kalırlarsa testlerden yetersiz olarak değerlendirilirler.Eğer testlerden istenilen düzeyin üzerinde performans gösterirlerse psikoteknik testlerinden yeterli olarak değerlendirilirler.Görevli psikologlar test sonuçlarını raporlayarak Sağlık Bakanlığının e rapor sitemine girerl"er ve kendi görüşlerini de ekleyerek elektronik imzayla imzalayarak onaylarlar.Teste giren kişiler bu işlemin ardından en geç 30 gün içerisinde bir sağlık kuruluşuna müraccat ederek bir psikiyatri uzmanına muayene olurlar.Psikiyatri uzmanı kişinin psikoteknik değrlendirme sonuçlarını da dikkate alarak kişinin psikiyatrik muayenesini yapar.Psikiyatri uzmanı muayene sonucunda kişiler hakkındaki kanaatlerini e rapor sistemine girerek kişiler için "yeterlidir" yada " yeterli değildir"  kararı vererek elektronik imzayla sonucu onaylar.Bu sişlemler sonucunda kişi hakkında e devlet sisteminde bir psikoteknik raporu barkodlu belge olarak oluşur.Raporun sonuç bölümünde "Yeterlidir"ibaresi bulunanlar psikoteknik açıdan sürücülük yapmaya elverişli, " Yetersizdir" ibaresi olanlar ise psikoteknik açıdan sürücülük yapmaya elverişsizdir  anlamına gelir.Psikoteknik raporunda yetersiz yazan sürücüler isterlerse en fazla 30 gün içerisinde psikoteknik merkezinin bağlı bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederek hem test sonuçlarına hemde psikiyatri muayenesi sonucuna itiraz edebilirler.İtirazı değerlendiren İl Sağlık Müdürlükleri itirazı uygun gördüğü takdirde kişilerin başka bir merkezde tekrar teste girmelerini ve tekrardan başka bir psikiyatri uzmanına muayenesini sağlar.Yapılan testler ve psikiyatrik muayene sonucunda da yetersiz sonuç alan sürücüler 2 yıl süresince ticari araç kullanamazlar ve tekrardan psikotenik değerlendirme testine girmezler. whatsapp